Aktywność (psychologia)

Aktywność (aktywność angielski; .. To Tätigkeit) – w psychologii działania , aktywne współdziałanie z otaczającą rzeczywistością , w której żywa istota działa jako przedmiotu , koncentruje się na wpływie na obiekcie , a tym samym zaspokojenie ich potrzeb.

Ze względu na wyjątkową złożoność i ciągłej zmienności warunków zewnętrznych już na stosunkowo wczesne stadia od filogenezy stworzony żywotną koniecznością w powodując psychiczne zarządzanie praktyczne formy reakcji na żywą istotę z otoczeniem. Szczególnie ważne jest opracowanie około badań aktywności , która polega na badania (badania) otaczający i tworząc obraz sytuacji, na podstawie których orientacja i regulacja zachowań silnika zwierzęcia zgodnie z warunkami jego zadania (zob. Umysł ,Rozwój psychiki ).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *