Astenik

Astenic (od greckich asthenikos – słabo, chorobliwie), osoba posiadająca rodzaj struktury ciała, która charakteryzuje się wysokim wzrostem, chudością, długą szyją, podłużnie wydłużoną czaszką, wąską, ostro zarysowaną twarzą. [1]

Niemiecki naukowiec Ernst Kretschmer kojarzy typ asteniczny z pewnymi cechami temperamentu i charakteru: podwyższoną wrażliwością i jednocześnie zimnem, nerwowością i kanciastością ruchów, brakiem wrażliwości, skłonnością do “wycofania się w siebie”.

  • Astenik – ludzie z asteniczny typu budowy ciała .
  • Astenic to osoba cierpiąca na astenię .
  • Astenic jest osobą z zaburzeniem astenicznym osobowości .

Notatki

  1. ↑ Kretschmer Ernst. Budowa ciała i charakter. – Moskwa-Piotrogród, 1924 r.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *