Psychologia

Psychologia jest nauką, która bada wzorce pojawiania się, rozwoju i funkcjonowania psychiki oraz aktywności umysłowej osoby i grup ludzi. Łączy podejście humanitarne i przyrodniczo-naukowe.

Zawiera podstawową psychologię , identyfikacji faktów, prawa i mechanizmy aktywności umysłowej, zastosowano psychologię , nauki, opierając się na danych fundamentalną psychologię, zjawisk psychicznych w warunkach naturalnych i praktyczną psychologię , zajmuje się zastosowaniem wiedzy psychologicznej do praktyki .

Psychologia jest ściśle związana z psychiatrii – gałąź medycyny, której celem rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych i psychoterapii do czynienia z terapeutycznych wpływ na umysł i psychikę przez ludzkie ciało, aby pozbyć się osoby z problemami emocjonalnymi, charakteru osobistego i społecznego.

Continue Reading “Psychologia”