Kwas Ibotenowy

Kwas Ibotenowy jest związkiem chemicznym , w naturze występuje w ciałach owocowych niektórych gatunków muchomora . Wraz z muscymolu – jeden z głównych składników aktywnych muchomor czerwony , pantherina i niektórych innych gatunków. Ma psychoaktywnych i neurotoksyczne działanie jako obecności Kwas Ibotenowy, muscymolu i wyjaśnić owadobójcze muchomory działania. Przez strukturę chemiczną – aminokwas zawierający heterocykliczne jądro izoksazolu ; może istnieć jako dwa tautomery(formy hydroksylowe i okso). Pierwszy wyizolowany przez japońskich badaczy w 1964 roku, w tym samym roku określono strukturę chemiczną; w 1965 roku został sztucznie zsyntetyzowany po raz pierwszy .  [1]  [2] Continue Reading “Kwas Ibotenowy”

Halucynogeny

Halucynogeny są klasą substancji psychoaktywnych, które powodują halucynacje i wprowadzają w odmienne stany świadomości . Wspólną cechą odróżniającą halucynogenów od innych rodzajów substancji psychoaktywnych, jest zdolność do zmiany charakteru myśli , nastroju i percepcji  [1]  : 212  Trzy najczęściej stosowane i głęboko studiował halucynogen: meskalina , LSD i psylocybina  [1]  : 212  . Continue Reading “Halucynogeny”

Halucynogenne grzyby

Grzyby halucynogenne  (  grzyby  psychogenne, “magiczne”, “magiczne”) – nazwa zwyczajowa gatunku grzybów , którego owocniki zawierają substancje halucynogenne ( psychedeliczne ). Wykorzystanie takich grzybów wpływa na umysł i powoduje doświadczenia, nazywane psychedelicznymi doświadczeniami lub tripem.

Od najdawniejszych czasów grzyby halucynogenne były używane przez ludzi jako enteogeny w ceremoniach religijnych, a także w małych dawkach jako środki psychostymulujące . Continue Reading “Halucynogenne grzyby”

Wpływ substancji psychoaktywnych na zwierzęta

Substancje psychoaktywne  , takie jak kofeina , amfetamina , meskalina , strychnina , LSD , THC , wodzian chloralu , teofilina , IBMX i inne, mają silny wpływ na zwierzęta.

Wielokrotnie badano wpływ różnych substancji psychoaktywnych na szczury  [1]  [2]  , koty  [3]  , myszy  [1]  [2]  . Szczury i myszy są standardowymi modelami do testowania psychoaktywnego składnika różnych leków. Są testowane pod względem neuroleptycznym, antydepresyjnym, uspokajającym itd.  [4]  . Continue Reading “Wpływ substancji psychoaktywnych na zwierzęta”

Antagoniści receptora NMDA

antagonistów receptora NMDA, lub  antagoniści receptora NMDA  (czasami “antagonista NMDA”) – klasa A znieczulające działanie hamujące N-metylo-D-asparaginowego (NMDA) . Antagoniści NMDA są często wykorzystywani do znieczulania zwierząt, rzadziej do osób, u których powodują one stan tzw. Znieczulenia dysocjacyjnego . Badania na gryzoniach wykazały, że antagoniści NMDA, nadmierne stosowanie może powodować szczególne uszkodzenia mózgu – tzw „ Olney Badawczego ”, ale nie ma opublikowanych danych na temat stopnia zaawansowania choroby u naczelnych. Continue Reading “Antagoniści receptora NMDA”

Tranquilisers

Tranquilisers  (od Latin  tranquillo – uspokoić) – leki psychotropowe . Obecnie, najczęściej pod uspokajające myśli  przeciwlękowe  [1]  [2]  (środki uśmierzające niepokój , lęk , od łac. Anxietas – lęk, strach i starożytnej greckiej. Λυτικός – osłabienie), były one nazywane także wcześniej „małe środki uspokajające ”  [3]  , podczas gdy” główne środki uspokajające “nazywano środkami przeciwpsychotycznymi  [4]  , ale nazwy te stały się przestarzałe, ponieważ środki uspokajające i nie wszystkie leki z tych grup mają działanie hipnotyczne, a niektóre z nich posiadają nawet aktywujące, odstraszające i energetyzujące działanie, na przykład tofisopam . Continue Reading “Tranquilisers”

Substancja psychoaktywna

substancje psychoaktywne – każda substancja (lub mieszaninę ) pochodzenia naturalnego lub sztucznego, która wpływa na działanie ośrodkowy układ nerwowy , co prowadzi do zmiany stanu umysłowego  [1],  w niektórych przypadkach nawet do zmienionych stanach świadomości  [2]  . Zmiany te mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Continue Reading “Substancja psychoaktywna”