COCOLOGY

Kokology  (z japońskiego  kokoro  – “duszy”, “świat wewnętrzny”) – kierunek non-akademickiej psychologii , opracowany przez prof Isamu Saito (Isamu Saito; University Rissho (Rissho), Waseda University , Japonia ) i Tadahiko Nagao . Kierunek specjalizuje się w tekstach stymulujących wyobraźnię , zmuszając czytelnika do dokończenia (uzupełnienia) każdego obrazu, wizualnie lub logicznie. Po zinterpretowaniu obrazu i konkluzji na temat stanu psychicznego podmiotu w sferze, do której został wysłany tekst. Kokologiya jest co najwyżej wspólną nazwą dla testów sytuacyjnych.

Pierwsze testy oparte na kokosie zostały opublikowane w Japonii w 1998 roku .

Nagao, T., Saito, I. Kokologiya – I: The Game of Self-Disclosure. – Do: Sofia; Helios, 2002. – 192 z. ISBN 5-344-00134-7
Nagao, T., Saito, I. Cocology – II: Nowe gry, które stymulują proces samopoznania. – К.: Sofia. – 208 sekund ISBN 5-9550-0222-7
Zobacz także – Testy projekcyjne

Leave a Comment

Your email address will not be published.