Destruktywizm

Destruktywizm jest nieświadomie ewoluującym mechanizmem psychologicznym (według E. Fromma ), którego impulsy przejawiają się we wszelkiego rodzaju zniszczeniach. Zniszczenie jest wynikiem indywidualnych i społecznych warunków, które powodują zamiłowanie do zniszczenia (np. Niemcy okresu faszyzmu ).

Literatura

Robert C. Morgan, “The Destructivism of Raphael Montañez Ortiz” Review Art (15 stycznia 1997): 31-32.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *