Gniew

Gniew jest personifikacją: poczuciem irytacji, identyfikowaniem sprzeczności z własnymi przekonaniami, egoizmem i światopoglądem. Jest to stan fizyczny, który ma charakter struktury emocjonalnej mózgu.

Interakcja w środowisku:

– Emocje powstają jako swoista reakcja na sytuację, która ogranicza satysfakcję z potrzeby.

– Gniew może wiązać się z wynikającą z tego traumą psychologiczną.

– Gniew, w zależności od sytuacji, może zarówno wpływać na osobę (“oślepiać” jego umysł), jak i mobilizować jego możliwości.

Zobacz także

  • Gniew
  • Nienawiść
  • Wrogość

Źródła

  • Grin O., Zora K. Osobliwości doświadczeń psychoemocjonalnych u sportowców cierpiących na układ mięśniowo-szkieletowy // Młoda nauka o sporcie na Ukrainie, 2010, T.1. C 58-63
  • Melnik O. Semantyka w języku ukraińskim // Lingwistyka ukraińska. Międzyresortowa kolekcja naukowa – wydanie 42, Kijów, 2012
  • Volzhentseva IV Metodologiczne i teoretyczne problemy stanów w naukach psychologicznych // Problemy współczesnej psychologii. 2011. Numer 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *