Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Analitycznej (IAAP)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Analitycznej  (Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Analitycznej, IAAP ) – międzynarodowego stowarzyszenia zawodowe specjalistów w dziedzinie psychologii analitycznej w tradycji KG Young . Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Zurychu , założonym w 1955 roku. Łączy uczestników z 28 krajów.

Głównymi celami IAAP są rozpowszechnianie idei i praktyki psychologii analitycznej na całym świecie, a także ustanowienie uniwersalnych wysokich standardów zawodowych, naukowych i etycznych w społeczności specjalistów poprzez ich ustanowienie w szkoleniu i praktyce psychologów analitycznych – uczestników w grupach narodowych.

Leave a Comment

Your email address will not be published.