Narodowe Stowarzyszenie Studiów i Terapii Homoseksualności

Krajowe Stowarzyszenie Badań i Terapii Homoseksualizm  ( Eng.  Narodowe Stowarzyszenia Badań i Terapii Homoseksualizm ,  NARTH  ) – „organizacji, która stawia za cel terapii homoseksualizmu ”.  NARTH  odmawia uznania decyzji WHO lub krajowych stowarzyszeń psychiatrycznych i psychologicznych, aby wykluczyć homoseksualizm z listy patologii i nadal traktować homoseksualizm jako dewiację seksualną (odchylenie).

NARTH tactics

Członkowie stowarzyszenia uważają, że możliwa jest korekta orientacji seksualnej za pomocą tak zwanej ” terapii reparatywnej ” (lub “terapii regeneracyjnej”). Nie zalecają żadnego obowiązkowego leczenia ani obowiązkowej korekty orientacji seksualnej, a jedynie mówią o dobrowolnej “korekcji” na własną prośbę pacjenta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.