Pewność siebie

Zaufaj sobie – esej Ralpha Waldo Emersona , opublikowany po raz pierwszy w 1841 roku. Jedna z najsłynniejszych prac Emersona.

Podsumowanie

Zaufanie do siebie, to jest zaufanie do twoich bezpośrednich intuicyjnych percepcji, pozwala osobie w pełni zrealizować potencjał w niej tkwiący (“boski pomysł”). Jest to utrudnione przez konformizm , fałszywie rozumianą sekwencję, cześć przeszłości, naśladownictwo, strach przed zasmuconymi krewnymi. Przezwyciężając te przeszkody, osoba pozbywa się presji społeczeństwa, zyskuje władzę nad losem i staje się na równi z geniuszami ludzkości.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *