Psychoterapia afirmatywna

Gay twierdząca psychoterapia  ( English.  Gay Potwierdzam Psychoterapia i „terapia różowy”) – terapia , która ma na celu pomóc gejów i biseksualistów świadomości i akceptacji ich orientację seksualną , aby pomóc im w dokonaniu Cuming-out , a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów z bliskimi ludźmi. Psychoterapia afirmatywna nie traktuje orientacji nieheteroseksualnej jako zaburzenia psychicznego , pomaga przezwyciężyć psychologiczne trudności związane z jej adopcją. Nie mylić psychoterapii afirmatywnej z konwersją i terapią reparatywną .

Zobacz także

  • Terapia reparatywna
  • Egodistyczna orientacja seksualna

Literatura

  • Koczarian GS   Psychoterapia homoseksualistów, którzy zaprzeczają swojej orientacji seksualnej: nowoczesna analiza problemu // psychiatrii i psychologii Medycznej. – 2010. – Nr 1-2 (24-25) . – P. 131-141 .
  • Różowa psychoterapia. Pierwsze kroki z mniejszości seksualnych = Różowy Therapy: przewodnik dla doradców i terapeutów Praca z lesbijek, gejów, biseksualistów i Klientów / Ed. D. Davis, C. Nile. – Petersburg: Peter Open Univercity Press, 2001. – 384 s. – (Warsztat na temat psychoterapii). – ISBN 5-318-00036-3 , 0-335-19145-2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *