Wrogość

Wrogość jest kompleksem afektów , który obejmuje następujące emocje : gniew , niechęć i niesmak .

Wrogość jest zdefiniowana jako podstawa agresji , ale podobnie jak motywacja , nie zawsze prowadzi do odpowiednich zewnętrznych zachowań, wrogość niekoniecznie prowadzi do agresji. Na przykład silny gniew zwiększa prawdopodobieństwo impulsywnych agresywnych zachowań. Przewaga niechęci we wrogiej triadzie prowadzi do uniknięcia przedmiotu wrogich uczuć, a odraza stawia barwy, charakterystyczne dla uprzedzeń rasowych, agresywnymi czynami.

Zobacz także

  • Przyjaźń

Literatura

  • Izard K. Emocje osoby: Trans. z eng. – Moskwa: Izd. Moskwa. Un-ta , 1980, s.440. I 10508-138
  • Vorozhіst // Slovnik  ukraynskoi movi : w 11 t. – K  .: Naukova dumka , 1970-1980.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *