Zharmonizowana usługa o znaczeniu społecznym

Zharmonizowana usługa o znaczeniu społecznym to bezpłatna usługa telefoniczna o znaczeniu społecznym dostępna w krajach Unii Europejskiej i kilku innych krajach. Jest przeznaczony do informowania o problemach związanych z bezpieczeństwem obywateli lub grup obywateli, pomocy psychologicznej w przypadku zagrożenia. W Unii Europejskiej numery telefonów tych usług są obsługiwane przez Komisję Europejską.  [1]

Numery telefonów mają stałą długość równą sześciu cyfrom rozpoczynającym się od numeru 116 i są one ujednolicone we wszystkich krajach UE. Numery można wybierać z dowolnego telefonu: telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego lub z automatu telefonicznego bez użycia dodatkowych kodów telefonicznych.

Po tym, jak Komisja przydzieli numer do określonej usługi, obowiązkiem regulatora telekomunikacyjnego danego kraju jest przydzielenie numeru telefonu do tej usługi i zapewnienie jego funkcjonalności.

Numery telefonów

  • 116000 – gorąca linia dla zaginionych dzieci
  • 116006 – służba ofiarom przestępstw
  • 116111 – wsparcie dla i dla dzieci
  • 116117 – niepilna opieka medyczna
  • 116123 – usługa pomocy psychologicznej

Notatki

  1. ↑  EUR-Lex – 32007D0116 – PL

Leave a Comment

Your email address will not be published.